Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
KẾT QUẢ CUỘC THI BÁO CHÍ “TUYÊN QUANG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LẦN THỨ VII NĂM 2018
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2019 - 16:21
Ngày 03/4/2019, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết và trao Giải Cuộc thi báo chí “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ VII năm 2018.


Trong thời gian phát động Cuộc thi báo chí Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ VII năm 2018, Ban Tổ chức, lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và Ban Thư ký các chi hội Nhà báo Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các phóng viên, hội viên nhà báo thường xuyên, tích cực viết bài tham gia, đồng thời biên tập, đăng tải trên báo và phát sóng trên đài để tuyên truyền, cổ vũ phong trào.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên nhà báo khai thác thông tin và cung cấp tài liệu để viết bài, thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Các hội viên nhà báo và những người làm báo không chuyên, cộng tác viên, cán bộ ngành nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho các hội viên, do vậy đã có nhiều tác phẩm báo chí tham gia Cuộc thi.
Ban sơ tuyển của các chi hội Nhà báo và cơ quan báo chí: Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Câu lạc bộ Người làm báo cao tuổi đã lựa chọn được 56 tác phẩm của 26 tác giả và nhóm tác giả chuyển đến Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi chấm chung khảo (tăng 22 tác phẩm và 03 tác giả, nhóm tác giả so với năm 2017), trong đó: Chi hội Nhà báo Báo Tuyên Quang có 29 tác phẩm của 14 tác giả, nhóm tác giả; Chi hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh có 23 tác phẩm của 09 tác giả, nhóm tác giả; Chi hội Nhà báo Báo Tân Trào 02 tác phẩm của 01 tác giả; Câu lạc bộ Người làm báo cao tuổi 02 tác phẩm của 02 tác giả.
Số tác giả, nhóm tác giả có từ 2 tác phẩm trở lên được tuyển chọn vào vòng chấm chung khảo là 15 tác giả, nhóm tác giả (tăng 05 tác giả, nhóm tác giả so với năm 2017); trong đó có 02 tác giả có 05 tác phẩm được tuyển chọn vào vòng chấm chung khảo (năm 2017 có 01 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi được tuyển chọn vào vòng chấm chung khảo nhiều nhất là 04 tác phẩm).
Như vậy: Năm 2018, số tác giả, tác phẩm tham dự cuộc thi tăng và số tác giả, tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung cũng tăng so với năm 2017. Các tác phẩm dự thi của các tác giả, nhóm tác giả tập trung khai thác, tuyên truyền, thể hiện ở các nội dung đó là:
Phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới; Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Phong trào hộ nông dân làm kinh tế giỏi, xây dựng kết cấu hạ kỹ thuật ở nông thôn; phong trào kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn miền núi; năng động liên kết, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phổ cập kiến thức ứng dụng khoa học, công nghệ cho nông dân.....
Sau khi Ban Thư ký các chi hội tập hợp và sơ tuyển những tác phẩm báo chí tham dự lần thứ VII gửi Ban Tổ chức Cuộc thi. Ban Tổ chức đã thành lập Ban Giám khảo, tiến hành chấm từng tác phẩm; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã họp, xem xét từng tác phẩm và thống nhất xếp giải. Kết quả: Có 21 tác phẩm của 21 tác giả và nhóm tác giả đoạt các giải thưởng Cuộc thi lần thứ VII năm 2018 gồm: 02 giải A: Cho 01 tác phẩm báo in (Báo Tuyên Quang); 01 tác phẩm báo hình (Đài PT-TH Tuyên Quang); 04 giải B: Cho 02 tác phẩm báo in (Báo Tuyên Quang); 02 tác phẩm báo hình (Đài PT-TH Tuyên Quang); 06 giải C: Cho 03 tác phẩm báo in (Báo Tuyên Quang); 03 tác phẩm báo hình (Đài PT-TH Tuyên Quang); 09 giải khuyến khích: Cho 07 tác phẩm báo in, báo hình của các tác giả, nhóm tác giả thuộc Chi hội (Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH Tuyên Quang); 01 tác phẩm của tác giả thuộc Chi hội Báo Tân Trào; 01 tác phẩm của tác giả thuộc Câu lạc bộ Người làm báo cao tuổi. Ban Tổ chức quyết định tặng thưởng cho 02 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho Cuộc thi lần thứ VII năm 2018 và 02 tác giả có nhiều tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo (05 tác phẩm).
Cuộc thi báo chí “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” lần này tiếp tục được đông đảo hội viên nhà báo và những người làm báo không chuyên nghiệp tham gia. Cuộc thi lần này, ngoài những cố gắng của các hội viên còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ban Thư ký các Chi hội đã chủ động tập hợp sơ tuyển các tác phẩm báo chí gửi cho ban Giám khảo theo đúng quy định. Các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm cao với Hội Nhà báo tỉnh trong suốt năm qua để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao.
Nội dung các tác phẩm tham dự Cuộc thi bám sát chủ đề, mở rộng đề tài thông tin tuyên truyền về các mục tiêu, chủ thể xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về những kết quả thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền biểu dương các điển hình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn; tấm gương nông dân vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc dân tộc .... nhất là phản ánh, biểu dương phong trào gương người tốt, việc tốt góp sức xây dựng Nông thôn mới, như tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hoá, xây dựng kênh mương nội đồng...
Nhìn chung, chất lượng các tác phẩm tham dự Cuộc thi có sự đồng đều hơn so với năm trước; trong đó có những tác phẩm đi sâu phản ánh vấn đề xây dựng nông thôn mới ở những góc độ, khía cạnh mới, đóng góp những giải pháp đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới ở những vùng khó khăn, không phải bằng lý luận dài dòng mà minh chứng bằng những việc làm, con người cụ thể, thuyết phục.
Đặc biệt, ở một số phóng sự truyền hình có dẫn hiện trường và tọa đàm đã góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú và mới mẻ cho tác phẩm. Sự xuất hiện của phóng viên tại hiện trường và trường q uay tạo sự tin cậy cho thông tin trong phóng sự.
Chất lượng tác phẩm đoạt các giải cao đợt này có sự bứt phá so với năm trước; có tác phẩm thật sự xuất sắc, gây được ấn tượng mạnh với độc giả, khán thính giả.
Trong đó, có một số tác phẩm tiêu biểu như: Phóng sự báo in Thuyền trưởng của nông dân, của tác giả Trần Thị Liên, Báo Tuyên Quang; Tọa đàm truyền hình Khó vạn lần dân liệu cũng xong, của nhóm tác giả Hoàng Phương - Hà Trang- Quang Thành- Hương Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ghi chép “Chuyện anh Sáng nuôi lợn VIP” của tác giả Lại Cao Huy, Báo Tuyên Quang; Phóng sự truyền hình Tư tưởng “Lấy dân làm gốc” và bài học trong xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang của nhóm tác giả Thu Thường, Trung Hiếu, Mai Hoa, Vi Hà, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Phóng sự báo in Ngọt ngào làng bưởi Ngòi Xanh, của tác giả Đinh Thùy Linh, Báo Tuyên Quang; Phóng sự báo in Trang trại nông nghiệp 4.0 của chàng trai kỹ sư cơ điện, của tác giả Nguyễn Thị Tâm, Báo Tuyên Quang; Phóng sự truyền hình Những câu chuyện giảm nghèo của nhóm tác giả Thu Trang – Lê Thắng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh... Qua những tác phẩm này bạn đọc và khán, thính giả có thể cảm nhận rõ nét bức tranh nông thôn mới của tỉnh nhà không ngừng đổi mới, phát triển, trong đó người nông dân với vai trò chủ đạo, tích cực, nỗ lực vượt khó, chung sức cùng Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, xã hội xây dựng cuộc sống nông dân, nông thôn ngày càng phát triển.
Các tác phẩm báo chí dự thi đã phản ảnh, biểu dương, cổ vũ kịp thời những tấm gương, những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; là động lực tinh thần mạnh mẽ khuyến khích phong trào xây dựng nông thôn mới và tiếp tục tạo ra hiệu ứng tích cực cho phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Cuộc thi đã góp phần góp phần rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho hội viên nhà báo, đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và các cấp, các ngành, qua đó có những giải pháp tiếp tục lãnh đạo, tổ chức vận động và triển khai thực hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 -2020.


                                                                                                                                             Xuân Chức


Lượt xem: 255 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
3
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by