Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN
Thứ Ba, ngày 5 tháng 5 năm 2020 - 14:46
VIÊN CHỨC HỘI NHÀ BÁO TỈNH NĂM 2019
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN
VIÊN CHỨC HỘI NHÀ BÁO TỈNH NĂM 2019

PHẦN I

MÔN KIẾN THỨC CHUNG

I. Tài liệu về pháp luật viên chức

 

1. Luật Viên chức năm 2010;
2. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
3. Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
4. Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
 6. Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính Phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
7. Nghị định Số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

II. Tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng

1. Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 124 /QĐ-BNV ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

 

2. Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

PHẦN II  

MÔN TIN HỌC  

I. Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản

 

1. Thuật ngữ phần cứng của máy vi tính, tác dụng cơ bản của các thiết bị ngoại vi của máy vi tính, như: chuột, màn hình, bàn phím, máy in, máy chiếu ...
2. Các thành phần cơ bản của máy vi tính: Bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ trong RAM, ROM, bo mạch chủ (Mainboard),…
3. Các loại phương tiện lưu trữ thông tin: Đĩa cứng trong, đĩa cứng ngoài, các loại đĩa quang (CD, DVD), thẻ nhớ, ổ nhớ di động. Các đơn vị đo thông tin như bit, byte, KB, MB, GB, TB;…
4. Mạng máy tính: mạng nội bộ, mạng diện rộng, chia sẻ thông tin trong mạng máy tính.

II. Sử dụng máy tính cơ bản (MS Windows 7)

 

1. Hệ điều hành, biểu tượng Shortcut (tạo, đổi tên, xóa, hồi phục).
2. Quản lý thư mục và tệp trên Windows 7:
- Tạo, đặt tên, đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa, khôi phục tệp tin và thư mục.
- Tìm kiếm tệp và thư mục; Cách hiển thị tệp tin, thư mục;…
- Cửa sổ chương trình trong Windows 7: thanh tiêu đề, thanh chọn chức năng (menu), thanh công cụ (toolbar), thanh thể hiện trạng thái (status bar), thanh cuộn màn hình (scroll bar), và công dụng của chúng;…
3. Cài đặt và thiết lập máy in; chia sẻ máy in trong Windows7.
4. Nền màn hình (Desktop): thay đổi hình ảnh mầu nền, tạo màn hình chờ, thay đổi độ phân giải của màn hình.
5. Các phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt trong Windows 7.
6. Các khái niệm cơ bản về virus máy tính và cách phòng chống virus máy tính.

             III. Xử lý văn bản cơ bản (Microsoft Word 2010)

 

1. Kỹ thuật trình bầy văn bản hành chính theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ: khoảng cách các lề của văn bản (Điều 5); Thể thức và kỹ thuật trình bầy văn bản.
2. Các thao tác với file văn bản: New; Save; Save As; Open; Close; Exit;…
3. Định dạng văn bản: cách thay đổi font chữ; kiểu chữ; các font chữ tương ứng với bảng mã TCVN3; font chữ tương ứng với bảng mã Unicode; chọn Font chữ mặc định (Default); định dạng chữ cái lớn đầu đoạn; định dạng văn bản dạng cột báo.
4. Định dạng đoạn văn bản: tăng/giảm khoảng cách giữa các đoạn; tăng/giảm khoảng cách giữa các dòng; tăng/giảm khoảng cách các lề của đoạn; kẻ khung cho đoạn; tạo mầu nền cho đoạn;
5. Trang trí văn bản: chèn chữ nghệ thuật; chèn ký tự đặc biệt; chèn hình ảnh; chèn văn bản khác vào văn bản đang soạn thảo.
6. Bảng biểu: chuyển Bảng thành văn bản và ngược lại; lập công thức tính toán trong bảng; tách ô (chia ô), trộn (nhập) ô; chèn ô/hàng/cột; xóa ô/cột/hàng; ấn định việc in lại phần tiêu đề của bảng biểu trên đầu mỗi trang in; số lượng cột/hàng tối đa có thể tạo.
7. Định dạng trang in: chèn số trang; định dạng kiểu đánh số trang; chọn hướng giấy; khổ giấy; các lề của văn bản; in văn bản; in nhiều trang trên cùng trang giấy A4;
8. Chức năng khác: Chia đôi màn hình soản thảo; chức năng Show/Hide; chức năng tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản; tìm kiếm và thay thế từ hoặc cụm từ trong văn bản; tạo chỉ số trên; chỉ số dưới; chức năng Save As; bật/tắt thanh công cụ; thay đổi đơn vị đo trong Word; chức năng AutoCorrect Options.
9. Công dụng của các phím chức năng; công dụng của các cổ hợp phím nóng thông dụng, như: tăng/giảm kích cỡ chữ; giãn khoảng cách các dòng; tạo chỉ số trên/chỉ số dưới; chuyển đổi giữa chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; tạo điểm ngắt trang trong văn bản; tạo điểm ngắt dòng trong đoạn văn bản,...

          IV. Sử dụng bảng tính cơ bản (Microsoft Excel 2010)

 

1. Các thao tác và quản lý bảng tính.
2. Các loại địa chỉ ô; số lượng ô/cột/hàng trong bảng tính; các kiểu dữ liệu trong excel; các thành phần và quy tắc khi lập công thức trong excel.
3. Định dạng font chữ; định dạng số; định dạng ngày tháng trong excel; tạo chỉ số trên, dưới;…
4. Định dạng trang in: chèn số trang; chọn hướng giấy; khổ giấy; các lề của bảng tính; in bảng tính; ấn định việc in lại phần tiêu đề của bảng biểu trên đầu mỗi trang in.
5. Ý nghĩa, tác dụng của các thông báo lỗi cơ bản trong Excel.

6. Chức năng khác: sao chép và dán đặc biệt; căn chỉnh dữ liệu trong ô (căn trái, căn phải, căn giữa); sắp xếp dữ liệu; các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu (Data) như: AutoFilter, Advanced Filter.

 

7. Hàm trong Excel: AND; MOD; VLOOKUP; MAX; MIN; SUM; AVERAGE; LEFT; RIGHT; MID; UPPER; LOWER; IF.

              V. Sử dụng trình chiếu cơ bản (Microsoft PowerPoint 2010)

 

1. Thao tác trình bày (Presentation) mới, sử dụng thiết kế mẫu Design Templates.
2. Các thao tác về định dạng Slides: màu nền, font chữ,…
3. Thao tác thêm Slides, xóa Slides, sao chép một Slides,...
4. Thao tác chèn đối tượng: Hình ảnh, âm thanh, biểu đồ…
5. Thao tác tạo hiệu ứng cho Slides: Thêm hiệu ứng, xóa bỏ hiệu ứng,
6. Liên kết (hyperlink): Đối tượng, Slide…

              VI. Sử dụng Internet cơ bản

 

1. Các thao tác cơ bản của chương trình duyệt Web: nút Home; nút Back; nút History; nút Favorites; lưu nội dung hoặc địa chỉ trang web; sao chép nội dung, hình ảnh từ trang web. Tác dụng của chương trình duyệt web.
2. Công dụng một số Website phổ biến, như: Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tuyên Quang; các trang web giúp để tìm kiếm thông tin trên Internet.
3. Thư điện tử: cấu trúc của một hòm thư; quy định về tên hòm thư; các thao tác với thư điện tử Gmail.com: viết thư, gửi thư, nhận thư; hồi đáp thư; chuyển tiếp thư; tải nội dung thư, file đính kèm theo thư về máy vi tính.
4. Các hiểu biết về hòm thư điện tử tỉnh Tuyên Quang đã triển khai cung cấp cho các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh như: dạng hòm thư, cách đăng nhập hòm thư,...
 

PHẦN III  

MÔN NGOẠI NGỮ - TIẾNG ANH  

 

1. Cấu trúc đề thi
-   Thời gian làm bài: 30 phút.
-   Số câu hỏi: 30 câu.
- Đề thi gồm 03 phần: 
- Phần 1: Từ vựng, ngữ pháp: 20 câu (3 điểm/câu).
- Phần 2: Chọn từ thích hợp điền vào đoạn văn: 05 câu (3 điểm/câu).
- Phần 3: Đọc hiểu và trả lời câu hỏi: 05 câu (5 điểm/câu). 
2. Một số nội dung ôn tập
- Các thì: Hiện tại đơn giản, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ giản, quá khứ tiếp diễn, tương lai,
- Tính từ và trạng từ.
- Danh động từ và động từ nguyên thể
- Mệnh đề quan hệ.
- Các dạng câu so sánh, câu điều kiện, câu bị động.
- Giới từ. 
- Từ vựng, cấu trúc, các câu giao tiếp.
- Kĩ năng đọc hiểu.
- Kĩ năng đọc đoạn văn và điền từ

  


Lượt xem: 117 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
16
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by