Thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
Danh sách hội viên
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2017 - 14:46

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG

(Giai đoạn 2011-2016)

 

 1.  Chi hội Báo Tuyên Quang: 40 hội viên

1

Phùng Thị Lan

21

Trần Thị Liên

2

Vũ Thị Bé

22

Trịnh Thuỷ Châu

3

Nguyễn Thế Hòa

23

Nguyễn Lam Sơn

4

Ngô Thị Thu Hà

24

Dương Thanh Phúc

5

Đỗ Ngọc Hùng

25

Đinh Thuỳ Linh

6

Nguyễn Thị Hoài Yên

26

Hoàng Thị Niềm

7

Nguyễn Thị Minh Tuyên

27

Nguyễn Thị Tâm

8

Trịnh Thành Công

28

Trần Thị Minh Huệ

9

Phan Việt Hòa

29

Lê Quang Hòa

10

Lại Cao Khải

30

Lý Văn Thịnh

11

Lê Thị Hồng Kiều

31

Ma Ngọc Hưng

12

Phạm Văn Hùng

32

Trần Thị Thu Hương

13

Phạm Thị Huyền

33

Nguyễn Huy Hoàng

14

Chúc Ngọc Huyền

34

Trần Minh Thủy

15

Nguyễn Thị Tú Uyên

35

Đào Văn Thanh

16

Nguyễn Hoàng Thảo

36

Nguyễn Thu Hằng

17

Nguyễn Tuấn Anh

37

Hứa Mạnh Thái

18

Hứa Thị Thanh Thuỷ

38

Bàn Thị Thanh

19

Đoàn Thị Thư

39

Tôn Viết Dương

20

Vũ Anh Tuấn

40

Đỗ Quang Trung

2.  Chi hội Đài PT-TH Tuyên Quang: 80 hội viên

1

Ma Xuân Quang

41

Trần Thị Hồng Hạnh

2

Bạch Đức Toàn

42

Quan Thị Vân

3

Nguyễn Ngọc Toàn

43

Trần Thị Lan Hương

4

Nguyễn Mạnh Đoàn

44

Bùi Hồng Ngân

5

Trần Thị Ngọc

45

Nguyễn Thị Thoa

6

Ma Văn Chức

46

Lê Xuân Sách

7

Bùi Thị Ánh Tuyết

47

Hà Tuấn Trường

8

Hà Thị Mai Hoa

48

Lưu Vĩnh Khiêm

9

Bàn Thị  Bích

49

Đỗ Thanh Hải

10

Tăng Thị  Hà

50

Trịnh Hoài Thu

11

Đinh Thị Mai Hương

51

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

12

Ma Thị Phương Thảo

52

Nguyễn Văn Tú

13

Hà Đức Bình

53

Nguyễn Văn Thạch

14

An Thị Thanh Thu

54

 Nguyễn Đức Toàn

15

Tạ Văn Cường

55

Cao Văn Minh

16

Hoàng Thị Minh Phương

56

Nông Minh Nhung

17

Ma Thị Lắm

57

Tạ Văn Bích

18

Đỗ Thị Thu Thường

58

Hà Thị Niêm

19

Nguyễn Quang Mạnh

59

Ma Văn Linh

20

Nguyễn Thị Vân Anh

60

Nguyễn Tài Tùng

21

Hoàng Thị Thu Phương

61

Bùi Văn Quyết

22

Đặng Sao Mai

62

Nguyễn Kim Hoa

23

Trần Thị Thu Giang

63

Tô Thị Hiên

24

Đỗ Quang Thành

64

Nông Văn Vương

25

Nguyễn Mạnh Hùng (A)

65

Nguyễn Thị Thanh Tâm

26

Phạm Hồng Phương

66

Đinh Xuân Quỳnh

27

Đỗ Thanh Bình

67

Lê Thị Hải Yến

28

Nguyễn Mạnh Cường

68

Cao Xuân Thắng

29

Đỗ Minh Tuấn

69

Nguyễn Kim Chung

30

Nguyễn Mạnh Hùng (B)

70

Nguyễn Xuân Huê

31

Lý Văn Vinh

71

Cao Vi Dân

32

Phạm Lệ Huyền

72

Phan Thị Nhíp

33

Nguyễn Việt Bách

73

Chu Hương Giang

34

Mua Thái Hà

74

Phan Thanh Nguyên

35

Nông Duy Linh

75

Dương Thị Sơn

36

Trương Thị Thuý Hà

76

Vũ Văn Thư

37

Lê Kim Thắng

77

Trần Đình Tiêng

38

Nguyễn Xuân Thắng

78

Phạm Thị Định

39

Ma Thế Cường

79

Đặng Quang Vinh

40

Tạ Bá Hương

80

Phan Xuân Trường

3. Chi hội Báo Tân Trào: 06 hội viên

1

Mai Mạnh Hùng

4

Nguyễn Phi Khanh

2

Nguyễn Văn Tuấn

5

Lý Minh Bình

3

Đinh Công Thủy

6

Bàn Tài Đoàn

4. Chi hội Sở Thông tin & Truyền thông: 06 hội viên

1

Vũ Tuấn

4

Bùi Minh Thu

2

Nhữ  Văn Khánh

5

Nguyễn Thị Thuỳ Uyên

3

Thèn Thị Hương

6

Nguyễn Đăng Dung

5. Chi hội các cơ quan thường trú: 07 hội viên

1

Vũ Quang Đán

5

Nguyễn Hải Chung

2

Nguyễn Quang Cường

6

Đỗ Đức Thắng

3

Nguyễn Văn Tý

7

Nguyễn Sơn Tùng

4

Phạm Thị Yến

 

 

6. Hội viên hưu trí: 33 hội viên

1

Vũ Văn Thụ

18

Nguyễn Ngọc Thịnh

2

Nguyễn Thế An

19

Hà Hiến Chương

3

Nguyễn Văn Mạch 

20

Lâm Quốc Chấn

4

Nguyễn Việt Thanh

21

Đỗ Viết Cường

5

Nguyễn Lập

22

Lê Xuân Lâm

6

Nguyễn Xuân Túc

23

Lê Việt 

7

Trịnh  Thanh Phong

24

Lê Văn Lự 

8

Hà Doãn Tồn

25

Bùi Đức Minh

9

Nguyễn Tiến Lực

26

Dương Minh Thu

10

Phạm Ngọc Quyết

27

Nguyễn Quang Chính

11

Nguyễn Thị Chiến

28

Lê Thị Minh Hòa

12

Nguyễn Văn Bảo

29

Nguyễn Ngọc Hiệp

13

Viên Tân Điều

30

Triệu Thị Hoàn

14

Triệu Đăng Khoa

31

Đinh Quang Minh

15

Hoàng Tiến Liên

32

Cao Xuân Thái

16

Trần Ngoan

33

Hà Văn Kiều

17

Mai Thái Sơn

 

 

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG (Giai đoạn 2016-2021)

 

CHI HỘI BÁO TUYÊN QUANG

TT

HỌ VÀ TÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

01

Phùng Thị Lan

23

Dương Thanh Phúc

02

Vũ Thị Bé

24

Nguyễn Lam Sơn

03

Nguyễn Thế Hoà

25

Lê Quang Hoà

04

Ngô Thị Thu Hà

26

Nguyễn Thị Hường

05

Nguyễn Thị Hoài Yên

27

Trần Thị Thu Hương

06

Nguyễn Thị Minh Tuyên

28

Đào Văn Thanh

07

Trịnh Thành Công

29

Trần Thị Minh Huệ

08

Phan Việt Hoà

30

Nguyễn Thị Tâm

09

Lại Cao Khải

31

Đinh Thuỳ Linh

10

Lê Hồng Kiều

32

Nguyễn Thu Hằng

11

Phạm Thị Huyền

33

Lý Văn Thịnh

12

Phạm Văn Hùng

34

Nguyễn Huy Hoàng

13

Nguyễn Thị Tú Uyên

35

Hoàng Thị Niềm

14

Hứa Thị  Thanh Thuỷ

36

Ma Ngọc Hưng

15

Nguyễn Tuấn Anh

37

Trần Thị Minh Thuỷ

16

Nguyễn Hoàng Thảo

38

Bàn Thị Thanh

17

Chúc Ngọc Huyền

39

Phạm Minh Hoa

18

Đoàn Thị Thư

40

Đỗ Quang Trung

19

Vũ Anh Tuấn

41

Lê Thị Ngọc Hảo

20

Trần Thị Liên

42

Nguyễn Quốc Việt

21

Trịnh Thuỷ Châu

43

Lành Thị Vân Anh

22

Tôn Viết Dương

44

Lê Minh Hoàng

 

 

CHI HỘI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

TT

HỌ VÀ TÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

01

Nguyễn Ngọc Toàn

44

Ma Thế Cường

02

Bạch Đức Toàn

45

Lê Xuân Sách

03

Nguyễn Mạnh Đoàn

46

Trần Thị Hồng Hạnh

04

Ma Văn Chức

47

Quan Thị Vân

05

Nguyễn Mạnh Hùng

48

Hà Đức  Bình

06

Phạm Hồng Phương

49

Trần Thị Lan Hương

07

An Thị Thanh Thu

50

Nguyễn Mạnh Cường

08

Hoàng Thị Minh Phương

51

Nguyễn Quang Mạnh

09

Hoàng Thị Thu Phương

52

Mua Thái Hà

10

Hà Thị Mai Hoa

53

Nguyễn  Thị Vân Anh

11

Phạm Lệ Huyền

54

Tạ Văn Bích

12

Giang Thị Thu Trang

55

Hà Thị Niêm

13

Nguyễn Việt Bách

56

Nguyễn Tài Tùng

14

Lý Văn Vinh

57

Ma Văn Linh

15

Đỗ Thanh Bình

58

Cao Vi Dân

16

Nông Duy Linh

59

Dương Thị Sơn

17

Tạ Văn Cường

60

Phan Thị Thanh Nguyên

18

Ma Văn Kiều

61

Chu Hương Giang

19

Đỗ Thanh Hải

62

Phan Xuân Trường

20

Lê Kim Thắng

63

Vũ Văn Thư

21

Nguyễn Thái Văn

64

Đặng Quang Vinh

22

Trương Thị Thuý Hà

65

Phạm Thị Định

23

Đoàn Thị Khuyên

66

Lương Thị Yên

24

Đỗ Quang Thành

67

Trần Đình Tiêng

25

Đỗ Đại Dương

68

Bùi Văn Quyết

26

Hà Tuấn Trường

69

Tô Thị Hiên

27

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

70

Nguyễn Thị Thanh Tâm

28

Lưu Vĩnh Khiêm

71

Nông Văn Vương

29

Nguyễn Văn Tú

72

Nguyễn Kim Hoa

30

Trần Thị Ngọc

73

Đinh Xuân Quỳnh

31

Nguyễn Thị Thoa

74

Lê Thị Yến

32

Đinh Thị Mai Hương

75

Nguyễn Xuân Huê

33

Đặng Sao Mai

76

Cao Văn Minh

34

Ma Thị Lắm

77

Nguyễn Văn Thạch

35

Ma Thị Phương Thảo

78

Nguyễn Đức Toàn

36

Nguyễn Mạnh Hùng

79

Cao Xuân Thắng

37

Đỗ Thị Thu Thường

80

Nguyễn Thị Kim Chung

38

Nguyễn Thị Thu Trang

81

Nguyễn Thu Hoài

39

Tạ Bá Hương

82

Hoàng Trung Hiếu

40

Tăng Thị Hà

83

Lã Hùng Sơn

41

Trần Thị  Thu Giang

84

Nông Văn Nam

42

Đỗ Minh Tuấn

85

Giàng Thị Thanh

43

Bùi Hồng Ngân

 

 

 

CHI HỘI BÁO TÂN TRÀO

TT

HỌ VÀ TÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

01

Mai Mạnh Hùng

04

Bàn Tài Đoàn

02

Nguyễn  Văn Tuấn

05

Nguyễn  Phi Khanh

03

Đinh Công Thuỷ

 

 

 

CHI HỘI SỞ THÔNG TIN  & TRUYỀN THÔNG

TT

HỌ VÀ TÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

01

Vũ Tuấn

06

Nguyễn Thị Mai Lan

02

Thèn Thị Hương

07

Phan Thanh Bình

03

Nhữ Văn Khánh

08

Trần Thị Lệ Thanh

04

Nguyễn Thị Thùy Uyên

09

Trương Thị Hoài Linh

05

Lê Văn Quốc

 

 

 

HỘI VIÊN HƯU TRÍ

TT

HỌ VÀ TÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

01

Nguyễn Xuân Túc

14

Viên Tân Điều

02

Nguyễn Tiến Lực

15

Nguyễn Văn Bảo

03

Nguyễn Thế An

16

Hà Hiến Chương

04

Nguyễn Văn Mạch

17

Hà Văn Kiều

05

Trịnh Thanh Phong

18

Triệu Đăng Khoa

06

Ma Xuân Quang

19

Triệu Thị Hoàn

07

Nguyễn Việt Thanh

20

Mai Thái Sơn

08

Phạm Ngọc Quyết

21

Đỗ Viết Cường

09

Cao Xuân Thái

22

Bùi Đức Minh

10

Đỗ Ngọc Hùng

23

Nguyễn Quang Chính

11

Nguyễn Ngọc Thịnh

24

Nguyễn  Ngọc Hiệp

12

Đinh Quang Minh

25

Nguyễn Thị Chiến

13

Trần Ngoan

 

 

. Danh sách này tính đến thời điểm tháng 11/2017.

Nguồn: Hội Nhà báo tỉnh 

 


Lượt xem: 1403 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
24
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Phùng Thị Lan - Chủ tịch Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0982 398 729 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by