Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
Thể hiện tâm huyết và tình cảm thiêng liêng đối với Bác kính yêu
Thứ Hai, ngày 6 tháng 8 năm 2018 - 9:21
Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2015-2018 của tỉnh đã thu hút đông đảo đội ngũ đội ngũ văn nghệ sĩ, hội viên nhà báo, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng về nội dung và nghệ thuật, thể hiện tâm huyết và tình cảm thiêng liêng của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, kịp thời

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 54-KH/BTGTU, ngày 28/5/2015 về tiếp tục phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy chế số 04-QC/BTGTU ngày 28/4/2017 về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 - 2020. Giải thưởng được chia làm 2 đợt, đợt 1, trao thưởng nhân dịp 19/5/2018 và đợt 2 trao thưởng nhân dịp 19/5/2020.


Để triển khai Giải thưởng đạt kết quả tốt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sớm ban hành các văn bản bổ sung, kiện toàn Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá của tỉnh trên cơ sở Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá giai đoạn trước; chỉ đạo các cơ quan báo chí, văn hoá, văn học- nghệ thuật của tỉnh: Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang; Báo Tân Trào; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thường xuyên thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên nhà báo, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sỹ, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

 

Ban tổ chức Giải thưởng của tỉnh họp xét lựa chọn để trao giải cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thủy Châu


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, thành lập các Tiểu ban: Báo chí, Văn học - Nghệ thuật, Quảng bá, xét chọn sơ khảo, chung khảo, lựa chọn tác phẩm chất lượng cao để trao giải ở cấp tỉnh và gửi dự thi cấp Trung ương. Cơ cấu giải thưởng gồm có giải A, giải B, giải C và giải Khuyến khích cho mỗi thể loại và mỗi tập thể đạt Giải. Mức khen thưởng cấp tỉnh: Giải A, mức thưởng là 6 triệu đồng/giải. Giải B, mức thưởng là 5 triệu đồng/giải. Giải C, mức thưởng là 4 triệu đồng/giải. Giải khuyến khích, mức thưởng là 2 triệu đồng/giải.


Hình thức tuyên truyền đa dạng


Phát huy cách làm và kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tốt.


Về hoạt động sáng tác, từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 3/2018, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo tỉnh đã sáng tác trên 300 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác đăng, phát, quảng bá trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào, Tuyên Quang điện tử, đặc san Người làm báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh. Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nêu gương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, trong đó chủ đề về các tấm gương cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số được khai thác có chiều sâu, phong phú, có sức hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Nhiều tác giả đã gửi tham gia và được đăng tải từ 3 đến 4 tác phẩm thuộc các thể loại.


Về hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh đã dành thời lượng thích đáng cho việc đăng tải, phát sóng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề : “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do các văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tác, gửi tham dự; ngành văn hóa đã tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền, quảng bá, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ...


Kết quả, Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh đã chọn được 36 tác phẩm, nhóm tác phẩm và các tập thể có thành tích trong quảng bá, trao thưởng tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 17/5vừa qua.


Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh đã xét chọn được 04 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc và 01 tập thể có thành tích trong tuyên truyền, quảng bá gửi tham dự Giải thưởng cấp Trung ương. Trong đó, có tiểu thuyết tư liệu “Về Tân Trào” của Nhà văn Phù Ninh (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội VH-NT tỉnh); và chùm thơ gồm 4 bài: “Trong nắng thu đầy”, “Ngọn lửa Bác nhen”, “Sớm trăng nguồn Phó Đáy”, “Hoa tím Nà Nưa” của nhà thơ Cao Xuân Thái (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội VH-NT tỉnh), được Trung ương trao Giải C; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh được trao Giải Tập thể xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá.


Các tác phẩm đã bám sát yêu cầu, thực tiễn đời sống

 

Nhìn chung các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tham dự Giải thưởng đã bám sát yêu cầu nội dung chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng tốt về nội dung, hình thức thể hiện và có tính thuyết phục; thể hiện tâm huyết và tình cảm thiêng liêng của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội.


Thông qua nội dung các tác phẩm cho thấy, các văn nghệ sỹ, người làm báo đã đi sâu thâm nhập thực tế cuộc sống hằng ngày để tìm tòi, phát hiện được nhiều gương điển hình trong học tập, làm theo Bác, các nhân tố mới cần nhân rộng trong đời sống xã hội. Các tác phẩm đã biểu dương những điển hình cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sống, làm việc, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cách thể hiện khá thuyết phục việc vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của các điển hình tập thể, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới. Trong đó có một số tác phẩm đạt chất lượng cao về nội dung và hình thức thể hiện, như tác phẩm: Hai lần nhận cúp “Bông hồng vàng”, của tác giả Trịnh Thành Công, Báo Tuyên Quang (Giải A); tác phẩm Những câu chuyện ở Tân Trào, của nhóm tác giả An Thu, Lê Thắng, Khánh Huyền, Đài PT- TH tỉnh (Giải A)...


Có thể khẳng định, Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2018 của tỉnh đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Giải thưởng đã tìm được tác giả tiêu biểu, lao động nghệ thuật đầy đam mê, với ý thức và trách nhiệm cao trong sáng tác, quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức thành công Giải thưởng còn góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng và đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh đi vào chiều sâu, mang tính bền vững.


Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục phát động hoạt động sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các tác phẩm, các bài viết, phóng sự phát thanh - truyền hình để khẳng định mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đồng thời, cổ vũ, động viên các nhà báo, văn nghệ sỹ, các lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực hơn nữa để có những tác phẩm tuyên truyền tốt về chủ đề này./.


Hoài Thu

 Hội Nhà báo tỉnh
 


Lượt xem: 1268 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
28
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: Hoinhabaotuyenquang@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by