Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH TUYÊN QUANG LÀN THỨ I NĂM 2019
Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019 - 8:42
KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ NHẤT VÀ PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ II NĂM 2020

Ngày 21/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã trao Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt nam 21/6/1925 - 21/6/2019. Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; củng cố, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân; phê phán kịp thời những biểu hiện tiêu cực, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội; đấu tranh với những việc làm, luận điệu sai trái, vi phạm pháp luật, làm phương hại đến khối đại đoàn kết và lợi ích của đất nước, dân tộc,... góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hóa bình”, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện, môi trường cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Báo chí đã tập trung tuyên truyền nổi bật các sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, các Nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quan điểm chỉ đạo, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, các khâu đột phá của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; tăng cường tuyên truyền về biển đảo; về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng các Cuộc thi báo chí do Trung ương và tỉnh phát động như: Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí Quốc gia, Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”, Báo chí đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vv...
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp, các nhà báo, phóng viên, hội viên đã sáng tạo được nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Báo chí đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, thật sự là diễn đàn xã hội rộng lớn và tin cậy của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh đã kịp thời tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019; Quy chế làm việc của Hội đồng, tham mưu kế hoạch và thể lệ Giải thưởng; thành lập Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo.
Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí chỉ đạo các chi hội nhà báo trên địa bàn tỉnh động viên, khuyến khích hội viên tham gia Giải thưởng.
Hội Nhà báo tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào, Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang đã tuyên truyền rộng rãi thể lệ, kế hoạch tổ chức Giải thưởng đến đông đảo phóng viên, hội viên, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.
Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 có sự tham gia của 112 tác phẩm báo chí của 61 tác giả, nhóm tác giả thuộc các loại hình: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.
Trong đó: Báo Tuyên Quang có 71 tác phẩm của 27 tác giả, nhóm tác giả; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 31 tác phẩm của 30 tác giả, nhóm tác giả; Báo Tân Trào có 06 tác phẩm của 01 tác giả; các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Tuyên Quang có 02 tác phẩm của 01 tác giả; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 01 tác phẩm của 01 tác giả; Báo Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có 01 tác phẩm của 01 tác giả.
Sau khi nhận các tác phẩm tham dự Giải, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh - cơ quan thường trực của Hội đồng Giải thưởng đã tổng hợp và gửi tác phẩm cho các thành viên Hội đồng sơ khảo chấm điểm theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên hội đồng sơ khảo đã chấm điểm, xét chọn được 31 tác phẩm vào vòng chung khảo. Cụ thể:
- Báo in: 11 tác phẩm
- Báo hình: 11 tác phẩm
- Báo nói: 02 tác phẩm
- Báo điện tử: 03 tác phẩm
- Ảnh báo chí: 04 tác phẩm
Trên cơ sở kết quả chấm điểm xét, chọn của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo đã làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, chuyên nghiệp và công tâm, khách quan. Hội đồng Chung khảo đã chấm, xem xét, thảo luận và bỏ phiếu trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và trao thưởng cho 28 tác phẩm thuộc 5 loại hình: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Trong đó có 02 giải A, 05 giải B, 10 giải C và 11 giải khuyến khích.
Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 tổ chức lần đầu tiên nhưng đã có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên, phóng viên, nhà báo. Các tác phẩm tham gia Giải đáp ứng các yêu cầu về thể lệ, đề tài, chủ đề phong phú, đa dạng; phương pháp thể hiện có nhiều mới mẻ, phản ánh nhiều khía cạnh của cuộc sống.
Các tác phẩm báo chí đã đi sâu phân tích những kết quả đạt được trong thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; phản ánh những nỗ lực của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng vv... Các tác giả đã dày công tìm tòi, phát hiện những điển hình tiên tiến, những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở; bám sát những vấn đề thời sự của tỉnh, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; những gương tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các tác phẩm dự Giải đã thể hiện tinh thần dấn thân, đồng hành cùng với sự phát triển cũng như những khó khăn của tỉnh, phản ánh ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bao quát các vấn đề xã hội, nhất là các tác giả trẻ đã mạnh dạn thực hiện các thể loại khó.
Nhiều tác phẩm báo chí không những thể hiện sự công phu về nội dung mà còn có những hình thức trình bày bắt kịp xu thế của báo chí hiện đại với hình thức thể hiện mới đã tạo nên tính chuyên nghiệp, chất lượng của Giải.
Tuy chưa có những tác phẩm thực sự gây tiếng vang lớn, nhưng đây là những tác phẩm tiêu biểu, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của tỉnh. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, tính phản biện, tính chiến đấu, tính nhân văn, được đầu tư bài bản có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực. Các tác phẩm tham dự Giải thưởng cho thấy tâm sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề và sức sáng tạo của các nhà báo, phóng viên, hội viên.
- Về chủ đề, đề tài: Còn ít tác phẩm viết về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; ít tác phẩm đề cập đến những vấn đề “nóng”, bức xúc của địa phương. Chưa có tác phẩm về phòng, chống tham nhũng.
- Về nội dung: Nhiều tác phẩm đã chọn được vấn đề tốt, nhưng giải quyết vấn đề chưa thấu đáo, thiếu sâu sắc.
- Về hình thức thể hiện: Một số tác phẩm vẫn chưa thoát ly báo cáo; văn phong, bố cục chưa phù hợp với thể loại, thiếu hấp dẫn.
- Chưa có nhiều tác phẩm ở loại hình Báo điện tử, Ảnh báo chí và Báo nói.
- Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang mới chỉ thu hút hầu hết các tác giả là hội viên Nhà báo ở các cơ quan báo chí của tỉnh, chưa thu hút được nhiều tác giả là phóng viên, hội viên ở Đài các huyện, thành phố và tác giả không chuyên, các tác giả ngoài tỉnh viết về miền đất, con người quê hương Tuyên Quang.
Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 khép lại, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí của những người làm báo. Thành công của Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I tạo đà cho Giải báo chí tỉnh lần thứ II năm 2020 đạt được kết quả cao hơn ở tất cả các loại hình báo chí. Năm 2019 là năm “nước rút” có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và các thủ tục bảo đảm tiến độ các công trình, dự án, ưu tiên các dự án có hiệu quả kinh tế cao. Đi đôi với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là tổ chức tốt Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Đồng hành cùng với nỗ lực của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tại Lễ trao Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang Hôm nay, Hội đồng Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang phát động Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 để tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh năm 2020, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, hoạt động xã hội và đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh và đất nước. Giải thưởng báo chí của tỉnh là môi trường tốt trong việc phát hiện tài năng của những cây bút trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu thông tin của báo chí hiện đại.
Điều kiện tham dự Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020, là các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm viết về Tuyên Quang được đăng tải từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019, trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động thuộc các loại hình: Báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, ảnh báo chí.
Các cơ quan báo chí, các Chi hội Nhà báo thông báo, tuyên truyền sâu rộng về Giải thưởng tới hội viên, phóng viên nhà báo; lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin cho các phóng viên, nhà báo về những lĩnh vực được giao, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 đạt kết quả tốt.
Các tác phẩm báo chí xuất sắc lần thứ II năm 2020 sẽ được tổ chức trao Giải vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2020).

XUÂN CHỨC

 

 


Lượt xem: 267 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
8
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by