Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
QUYẾT ĐỊNH
Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019 - 16:20
Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh năm 2019

        Căn cứ Hướng dẫn số 31/HD-HNBVN ngày 18/6/2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2019;

        Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang;

        Theo đề nghị của Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang,

 QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh năm 2019 gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Vũ Thị Bé, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng.
3. Ông Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên.
4. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, thành viên.
5. Ông Bạch Đức Toàn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, thành viên.
6. Bà Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng biên tập Báo Tuyên Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, thành viên.
7. Ông Nhữ Văn Khánh, Trưởng phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh, thành viên.
Điều 2: Hội đồng xét duyệt, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh năm 2019 có nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch cho toàn bộ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương.
- Lập kế hoạch chi kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019 của tỉnh.
- Xét duyệt đăng ký hoặc đề cương sáng tạo tác phẩm, ký hợp đồng với tác giả, nhóm tác giả.
- Xét duyệt, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao ở tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ với lãnh đạo tỉnh và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
Điều 3: Bộ phận Tài vụ Văn phòng cơ quan Thường trực Hội Nhà báo tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                TM. BAN CHẤP HÀNH
- Các ông, bà tại Điều 1 (thực hiện);                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

 

 

                                                                                                                                                             Vũ Thị Bé

 


Lượt xem: 294 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
4
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by