Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO
Thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 - 8:28
Về thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; thu lệ phí; thời gian tổ chức thi các vòng thi, phần thi, môn thi và hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức

 

HỘI NHÀ BÁO
TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Số: 17/TB-HĐTD
 
Tuyên Quang, ngày 27 tháng 4 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; thu lệ phí; thời gian tổ chức thi các vòng thi, phần thi, môn thi và hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức
 
Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang thông báo đến thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển thi viên chức năm 2019 đã nộp hồ sơ dự tuyển tại Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang như sau:
1. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập, nộp lệ phí dự tuyển.
a) Thời gian hướng dẫn ôn tập: Từ 14 giờ, ngày 29/5/2019.
b) Địa điểm: Hội trường Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.
c) Nội dung hướng dẫn ôn tập: Thí sinh tập trung tại Hội trường để nghe phổ biến kế hoạch thi tuyển; hướng dẫn ôn tập các môn: Kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn Ngoại ngữ, môn Tin học và nộp lệ phí dự tuyển.
2. Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển với mức 500.000 đồng/01 thí sinh (theo Thông tư số 228/2016/TT – BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Hội đồng tuyển dụng giao cho Thư ký của Hội đồng thu lệ phí dự tuyển của thí sinh), trường hợp thí sinh dự tuyển không nộp lệ phí dự tuyển sẽ không được dự tuyển theo quy định.
3. Thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức, các vòng thi, phần thi và môn thi tuyển.
a) Thời gian, địa điểm thi.
- Khai mạc và tổ chức thi tuyển vòng 1.
+ Khai mạc: Từ 08 giờ, ngày 18/5/2020.
+ Tổ chức thi tuyển: Từ 08 giờ 30 phút ngày 18/5/2020.
- Địa điểm thi. Tại hội trường Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.
b) Nội dung, hình thức, các vòng thi, phần thi và môn thi.
1. Thi vòng 1.
1.1. Nội dung và môn thi.
- Môn thi kiến thức chung: 60 câu (Pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng, chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển).
 
- Môn thi: Tin học 30 câu.
- Môn thi: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu.
1.2. Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy.
2. Thi vòng 2.
2.1. Nội dung thi: Nghiệp vụ chuyên ngành
2.2. Hình thức: Thi viết trên giấy.
a) Thời gian thi: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 03/6/2020.
b) Địa điểm thi: Tại hội trường Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận :                                               
 
- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (Báo cáo);
- Nguyễn Ngọc Bích;
- Hội đồng tuyển dụng;
- Văn phòng Hội (niêm yết và
đăng tải trên Web của Hội);
- Lưu: VT- HĐ.        
 
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ma Văn Chức

Lượt xem: 50 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
11
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by