Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO
Thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 - 8:31
Về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức
HỘI NHÀ BÁO
 TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
Số: 18/TB-HĐTD
 
Tuyên Quang, ngày 27 tháng 4 năm 2020
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức
 
Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang thông báo đến thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019 đã nộp hồ sơ dự tuyển tại Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang như sau:
1. Thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập, nộp lệ phí dự tuyển:
a) Thời gian hướng dẫn ôn tập: Từ 14 giờ ngày 28/4/2020.
b) Địa điểm: Tại hội trường Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.
c) Nội dung: Thí sinh tập trung tại Hội trường để nghe phổ biến kế hoạch thi tuyển. Thông báo thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; thu phí; thời gian, địa điểm tổ chức thi; hình thức thi, thời gian tổ chức các vòng thi, phần thi, môn thi.
Lưu ý: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển với mức 500.000 đồng/01 thí sinh (Hội đồng tuyển dụng có bộ phận thu lệ phí dự tuyển của thí sinh), trường hợp thí sinh dự tuyển không nộp lệ phí dự tuyển sẽ không được dự thi theo quy định.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                            
 
- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (Báo cáo);
- Thí sinh đủ điều kiện dự
 tuyển viên chức năm 2019;
- Hội đồng tuyển dụng;
- Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh (niêm yết);
- Website của Hội Nhà báo (đăng tải);
- Lưu: VT- HĐ.        
 
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
 
 
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
Ma Văn Chức
 
 
 
 
 


  


Lượt xem: 168 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
16
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by