Thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
Chức năng, nhiệm vụ Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
Thứ Ba, ngày 21 tháng 6 năm 2016 - 8:11
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh Tuyên Quang, sự quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; hoạt động theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ Hội.

 

HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG

 

1. Tên gọi: Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

- Gọi tắt là: Hội Nhà báo Tuyên Quang

2. Địa chỉ, trụ sở: Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
- Đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

3. Điện thoại: 0273 823 784 – 0273 816 292

4. Email: hoinhabaotuyenquang@gmail.com

5. Thành lập theo Quyết định số 151/UB-QĐ, ngày 28/4/1989 của UBND tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang).

6. Tôn chỉ, mục đích của Hội: Theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nhà báo Việt Nam, thông qua tại Đại hội lần thứ IX, ngày 12/8/2010; Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 9/02/2011 tại Quyết định số 124/QĐ-BNV.

- Tôn chỉ: (Điều 2, Điều lệ Hội NBVN)
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh Tuyên Quang, sự quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; hoạt động theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ Hội.

- Mục đích: (Điều 3, Điều lệ Hội NBVN)
Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, cùng các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức khác và nhân dân cả nước phấn đấu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đại diện quyền làm chủ, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của những người làm báo Việt Nam, góp phần xây dựng báo chí Việt Nam thực sự là tiếng nói của Ðảng, Nhà nước, của các tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

Hợp tác và tham gia các tổ chức báo chí dân chủ, tiến bộ của các nước, khu vực và quốc tế, tích cực góp phần vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Ðảng và Nhà nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

7. Tổ chức, bộ máy Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, gồm:

- Ban Chấp hành Hội

- Thường trực Hội

- Văn phòng cơ quan Thường trực Hội

- Các Chi hội cơ sở và phân chi hội trực thuộc chi hội

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh (Ðiều 24, Điều lệ Hội NBVN)

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh là cơ quan lãnh đạo của Hội Nhà báo tỉnh giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 (sáu) tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường. Ban Chấp hành có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo thực hiện Ðiều lệ, nghị quyết Đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành và các nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam đề ra;

- Lãnh đạo các liên chi hội, chi hội cơ sở và hội viên thực hiện các nghị quyết Đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh;

- Phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền tỉnh về chỉ đạo, quản lý báo chí và tình hình hoạt động báo chí của địa phương; tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí (theo quy chế phối hợp);

- Tổ chức bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên;

- Kiểm tra việc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam của các liên chi hội, chi hội, hội viên do Hội Nhà báo tỉnh quản lý;

- Xem xét nghị quyết của chi hội về việc xét kết nạp hội viên, khen thưởng, kỷ luật cán bộ Hội, hội viên, khai trừ hội viên và báo cáo Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam chuẩn y;

- Triệu tập và chuẩn bị nội dung Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường hoặc Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Hội Nhà báo tỉnh;

- Bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra bằng phiếu kín. Các uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra phải là thành viên của Ban Chấp hành Hội. Người trúng cử phải có quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành;

- Quyết định thành lập các đơn vị giúp việc của Ban Chấp hành, các tổ chức trực thuộc như: Văn phòng; các ban chuyên môn, nghiệp vụ của Hội, liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ báo chí.

 


Lượt xem: 6714 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
16
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: Hoinhabaotuyenquang@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by