Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023
Lĩnh vực  
Số Ký hiệu  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 02/KH-HNB Kế hoạch Kế hoạch tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2023 13/02/2023
2 03/KH-HĐXDBCCLC Kế hoạch Kế hoạch Triển khai hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021 21/03/2022
3 02/KH-LCQ Kế hoạch Tổ chức Hội Báo Xuân Kỷ Hợi và tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2019 18/01/2019
4 Văn bản dự thảo Báo cáo Báo cáo chính trị trình Đại hội VI Hội Nhà báo tỉnh 13/08/2018
5 05/KH-HNB Kế hoạch Tổ chức Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI(nhiệm kỳ 2018 - 2023) 09/05/2018
6 04/KH-HNB Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tạo TPBCCLC năm 2018 02/05/2018
7 07/CV-HNB Công văn Mẫu phiếu đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng "Kỹ năng cơ bản viết phóng sự hiện đại", kèm theo Công văn số 07/CV-HNB 06/03/2018
8 15-KH/BDVTU-HNB Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh năm 2018 04/03/2018
9 22/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang 15/12/2017
10 10-KH/BDVTU- HNB Kế hoạch Triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo", giai đoạn 2017 - 2020 01/11/2017
11 04 /KH-HNB Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, năm 2017 02/10/2017
12 08-KH/BDVTU-HNB Kế hoạch Phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh 19/05/2017
13 534/QĐ-HNBVN Quyết định Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam 30/03/2017
14 HD-HNBVN Loại khác hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải Báo chí Quốc gia năm 2016 13/02/2017
15 07-KH/HNBVN Kế hoạch tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2017 24/01/2017
16 01/KH-LCQ Kế hoạch tổ chức Hội Báo Xuân Đinh Dậu 2017 03/01/2017
17 47/CV-HNB Công văn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016 06/12/2016
18 42-CV/HNB Công văn Tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh mới 28/10/2016
19 41/CV-HNB Công văn Tuyên truyền, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ 20/10/2016
20 04/KH-HNB Kế hoạch Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2016 03/10/2016
12

Đang Online: 38

Tổng số truy cập: 479.292